Marketing

  • analiza tržišta i konkurencije
  • izrada plana kampanja
  • izrada slogana i banera
  • pračenje i optimizacija kampanja
  • plasiranje kampanja preko više kanala
  • vođenje kampanja po cijelom svijetu

Monetezacija stranica

  • Povezivanje stranica s premium partnerima 
  • Korištenje najnovijih trendova u tehnologiji monetezacije stranice
  • Pronalazak i dogovaranje direktnih zakupa